Mooiland goochelt met cijfers

LOOSBROEK – De jaarcijfers van woningcorporatie Mooiland zijn minder positief dan dat de corporatie deze voorstelt. Dit zei het Bernhezer SP-raadslid Cor van Erp in WanWeek op WanFM. Mooiland beweert in 2011 een winst van 73,7 miljoen euro te hebben geboekt. Een jaar eerder was er nog een verlies van 51,3 miljoen euro. Volgens Van Erp gebruikt de woningcorporatie een boekhoudkundige truc door meer waarde aan haar vastgoed toe te kennen. Toch is dit geld niet vrij besteedbaar en kan de corporatie dus geen investeringen doen. Ook heeft Mooiland voor 645 miljoen euro gespeculeerd op een rentestijging. Voor de verliezen hierop reserveert de corporatie nu 61 miljoen euro.

SP Raadslid Cor van Erp over Mooiland

GRAVE – Mooiland Maasland ontkent dat cijfers mooier worden voorgesteld. De woningcorporatie zegt dit naar aanleiding van uitspraken van SP-raadslid Cor van Erp onlangs in WanWeek op WanFM. Van Erp vindt het vreemd dat in 2011 een winst van 73,7 miljoen euro werd geboekt, terwijl er een jaar eerder nog een verlies van 51,3 miljoen euro was. Mooiland zegt dat de effecten op de lange termijn zijn veranderd. In 2011 was er winst omdat verwacht wordt dat de huren in de toekomst hoger en onderhoudslasten lager zullen zijn. Een jaar eerder ging men juist nog uit van lagere huren en hogere onderhoudslasten.

Update: 3 augustus 2012