Je beDENKt het niet, hè?

Is DENK werkelijk zo uniek? De NRC onthulde vandaag dat de moslimfundamentalisten Kuzu & Öztürk gebruik maken van neptwitteraars en agressieve filmpjes. Deze aanpak moet van DENK op 15 maart een blijvertje maken. Ze bedienen zich van zogenoemde ‘trollen’. En ik maar denken dat daar vanaf waren sinds het vertrek van Sylvana Simons.

Doet DENK niet precies hetzelfde als de achterban van de gemiddelde politieke groepering: lid of geen lid van zo’n partij? Als ik mijn Twitter timeline bekijk zie ik volop aantijgingen tegen de meest uiteenlopende politici. Deze zijn vanzelfsprekend ingegeven door de eigen politieke voorkeur. En lang niet iedereen durft op persoonlijke titel gal te spuwen.

Het is inderdaad misdadig om een valse identiteit aan te nemen en inbreuk te maken op het portretrecht. In die zin denk ik dat DENK niet handig bezig is geweest. Tegelijkertijd: ‘In zaken en oorlog is alles veroorloofd.’ Politiek is oorlog en een strijdt die gewonnen wordt op de sociale media. Dat snappen Kuzu & Öztürk heel goed!

Is wat DENK doet of in ieder geval heeft gedaan niet gewoon hetzelfde als anoniem lekken naar de pers? Daar maken alle partijen handig gebruik van. Tot grote tevredenheid van de journalisten, trouwens. De vraag is wat maakt dat nu juist DENK hard wordt aangepakt?

De pers heeft Geert Wilders groot gemaakt. Misschien wel omdat al die blanke journalisten op de redacties stiekem ook wat bang zijn voor het Islamitische gevaar. Zelfs uitermate progressieve mensen moeten toch erkennen dat ze graag voor de medemens klaar willen staan, zolang de ‘Gütmensch’ zichzelf niet hoeft aan te passen.

De DENK’ers vragen wel om aanpassing. Ze proberen de christelijke fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat af te breken. Toegegeven: ook ik vrees de potentiële moslimstaat, waartoe ik Kuzu & Öztürk in staat acht. Het is de witte journalistiek, en in dit geval de NRC, er dus alles aangelegen de gedachten van DENK te stoppen; ter bescherming van de westerse waarden en normen.

Kuzu & Öztürk hebben de pech gehad van alles op de hoogte te zijn en dat blijkbaar ook enkele (oud-)medewerkers DENK als een gevaar voor onze samenleving zien; anders hadden ze vast niet uit de school geklapt. Heus, de gebruikte methodes komen, net als de sjoemelsoftware van Volkswagen, op meer plaatsen voor. Alleen weet de top het dan niet, of wordt het door betrokkenen niet nodig geacht er ruchtbaarheid aan te geven.

Conclusie: voor wat betreft het gebruiken van nepaccounts vind ik alle ophef hypocriet. Wel moet DENK, wat mij betreft, strafrechtelijk vervolgd worden voor het schenden van het portretrecht en smaad jegens diegene wiens portretten zijn geschonden. Overigens kan een juridische strijd electoraal helemaal geen kwaad. Ben wel benieuwd wie Kuzu & Öztürk gaan veroordelen. Uit een eerdere politieke zaak bleek immers al dat we in Nederland neprechters hebben, maar ik zou het afbreuk van ons rechtssysteem vinden om deze rechters trollen te noemen.