Basisbegrip in schoolstaking

In het laatje van het bureautje van mijn zoontje in groep 3 ligt een kleurboek van ‘Rupsje Nooitgenoeg’. Het lijkt tekenend voor de situatie in het basisonderwijs. Hoewel de nieuwe regering 430 miljoen euro uittrekt om de werkdruk te verlagen, dreigen de leerkrachten opnieuw met acties. De onderwijzers voelen zich vast gesteund door de ouders van hun leerlingen. Immers 83 procent steunde op donderdag 5 oktober de staking op de Dag van de Leraar.

Ik voelde mij begin oktober in de minderheidspositie geduwd door de peiling van Ouders & Onderwijs. Ondanks dat de actiebereidheid onder de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op 94 procent ligt, hoop ik bij een volgende staking minder eenzaam te zijn. De mogelijk komende acties hebben namelijk niets met de werkdruk te maken, maar met een ordinaire salariseis. Ik betwijfel of de juf van mijn zoontje beter functioneert met een paar honderd euro meer. Daarbij je hebt echt geen slecht inkomen met gemiddeld 2350 euro per maand.

De eis van in het basisonderwijs was in oktober 900 miljoen euro voor salarissen en 500 miljoen euro voor verlaging van de werkdruk. Het demissionaire kabinet trok al 270 miljoen euro uit om iets te doen aan de salarissen in het basisonderwijs. De nieuwe regering heeft daarbij 430 miljoen euro over voor verlaging van de werkdruk. Ik vind dat persoonlijk een heel behoorlijk onderhandelingsresultaat: als je om 1,4 miljard euro  vraagt en vervolgens de helft krijgt.

Het resultaat van je actie is zelfs prima als je bedenkt van de geëiste 500 miljoen er 430 miljoen beschikbaar wordt gesteld door kabinet Rutte III voor verlaging van de werkdruk;  Dat is liefst 86%! Indien je dan boos wordt omdat je slechts 30 procent krijgt van het bedrag dat je wilde hebben voor salarissen dan krijg ik sterk de indruk dat de staking alleen om loon draait en niet om de werkdruk.

Ik meen dat leraren in het basisonderwijs helemaal geen verkeerd inkomen hebben. Afgezet tegen de werkdruk in het middelbare onderwijs en het feit dat daar de meeste vakken niet eens fulltime gegeven kunnen worden vind ik de vergelijking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs mank gaan. En als we dan toch aan de onredelijke vergelijkingen maken dan wil ik best een duit in het zakje doen. Ik ken genoeg hbo’ers met een slechter inkomen en een minstens zo’n hoge werkdruk als basisschoolleerkrachten.

Natuurlijk wil ik het beste onderwijs voor mijn kind, maar daarnaast wil ik hem lekker te eten kunnen geven, voorzien van fijne kleding, leuk speelgoed en mooie vakanties. Alles kost geld en als de acties van het basisonderwijs de toon zetten dan wil straks iedereen er geld bij hebben. Per saldo verbetert er dan voor niemand iets. Overigens worden de ouders van de leerlingen in het basisonderwijs wel gedupeerd door de acties. Het kost  hen immers een snipperdag of in geval van ondernemers, uitzendkrachten en zzp’ers  hun boterham.

Het lijkt wel of het met leerkrachten hetzelfde is als met hun leerlingen: geef ze een vinger en ze pakken de hele hand.