Lieve Martijn, #hetraaktmijook

Ik herinner niet wanneer ik voor het laatst zo ontzettend gehuild heb als dat ik afgelopen vrijdag heb gehuild om jou. En ik ken je niet eens. Toch grijpt jouw zelfverkozen dood mij ontzettend aan. Je was pas 17 jaar.

Jouw school heeft laten weten dat zij ‘geen enkel signaal’ hebben ontvangen, dat het met jou niet goed zou gaan. Mij verbaast dat niet, want als een gepest kind uit het leven stapt dan wast iedereen zijn handen ook in onschuld; denk aan Jeugdzorg, Onderwijs & Politie. Nee, ik ben er meer verbaasd over dat jouw ouders daar geen enkele gedachte bij hebben. Of zou dat de shock zijn van jouw plotselinge overlijden.

Een dag eerder heb ik me op de redactie van Mfm/Dtv er nog druk over gemaakt dat een aanrijding van een trein met een persoon werd gemeld. In het bericht stond dat het nog onduidelijk was of het om een zelfdoding ging. Het beleid bij Mfm/Dtv is in principe toch: “over zelfmoord berichten we niet,” aldus directeur Eric Horvath. Niettemin bleef het bericht op de site staan.

Ik had gedacht over die aanrijding hoor ik niets meer. Het tegendeel bleek waar doordat jouw school openheid van zaken heeft gegeven. Ik weet niet goed wat ik daarvan vindt. Het helpt me niet om jouw daad te kunnen begrijpen; immers niemand snapt waarom. In elk geval heeft de dode een naam en dus kan het bericht over de treindode online blijven.

Martijn, jouw klasgenoten krijgen hulp van de GGZ aangeboden. Was dat hulp die jij eigenlijk eerder ook al nodig had gehad? Was jouw spontaniteit, originaliteit & zelfbewustzijn, waarover het Brabants Dagblad schreef, een afweermechanisme van de worsteling die binnen jou plaats vond? Jouw school memoreert jou als ‘ontzettend aardig.’ Had jij, Martijn, misschien wat meer van je af moeten bijten. Heeft jouw inschikkelijke rol jou aangezet tot dit, naar het zich laat aanzien, spontaan zelfverkozen levenseinde?

Depressie is een dodelijke ziekte en deze blijkt zich zomaar op eens aan te kunnen dienen. Het is geen sluipmoordenaar, maar een verlies van impulscontrole. Als jouw levenseinde echt zelfverkozen is dan moet er iets in jou zijn geweest wat jou ertoe bewogen heeft. Je zat in 6 atheneum. Een domme jongen was je dus niet. Wellicht was je zelfs hyperintelligent. Uit eigen ervaring weet ik dat een hoog IQ nogal eens gepaard gaat met een hoog EQ en dat is prettig voor je omgeving, maar maakt het leven voor jezelf allerminst makkelijk.

Toch, als niemand signalen heeft opgevangen; zelfs jij niet van de spoorwegovergang op Burgemeester van Erpstraat in Berghem dan wil ik ontzettend graag geloven in een ongeluk. Martijn, ik kende jou niet en toch moet ook ik nu jouw dood een plaatsje zien te geven in mijn vaak sombere gedachten. Zonder verklaring kan ik dat alleen door jouw wanhoopsdaad te ontkennen. Voor mij was het een treinongeval; misschien ingegeven door een dodelijke psychische ziekte.

Zul je mij een verklaring geven, als mijn tijd is gekomen? Rust zacht.