Mooiland goochelt met cijfers

LOOSBROEK – De jaarcijfers van woningcorporatie Mooiland zijn minder positief dan dat de corporatie deze voorstelt. Dit zei het Bernhezer SP-raadslid Cor van Erp in WanWeek op WanFM. Mooiland beweert in 2011 een winst van 73,7 miljoen euro te hebben geboekt. Een jaar eerder was er nog een verlies van 51,3 miljoen euro. Volgens Van Erp gebruikt de woningcorporatie een boekhoudkundige truc door meer waarde aan haar vastgoed toe te kennen. Toch is dit geld niet vrij besteedbaar en kan de corporatie dus geen investeringen doen. Ook heeft Mooiland voor 645 miljoen euro gespeculeerd op een rentestijging. Voor de verliezen hierop reserveert de corporatie nu 61 miljoen euro.

SP Raadslid Cor van Erp over Mooiland

GRAVE – Mooiland Maasland ontkent dat cijfers mooier worden voorgesteld. De woningcorporatie zegt dit naar aanleiding van uitspraken van SP-raadslid Cor van Erp onlangs in WanWeek op WanFM. Van Erp vindt het vreemd dat in 2011 een winst van 73,7 miljoen euro werd geboekt, terwijl er een jaar eerder nog een verlies van 51,3 miljoen euro was. Mooiland zegt dat de effecten op de lange termijn zijn veranderd. In 2011 was er winst omdat verwacht wordt dat de huren in de toekomst hoger en onderhoudslasten lager zullen zijn. Een jaar eerder ging men juist nog uit van lagere huren en hogere onderhoudslasten.

Update: 3 augustus 2012

Rivierzand goedkoopste oplossing

LOOSBROEK – Het vermengen van de natte tuinen in Loosbroek met rivierzand is de goedkoopste oplossing. Dat betoogde wethouder Rein van Moorselaar van openbare werken zaterdag in WanWeek op WanFM. Toch wil Van Moorselaar zeker weten dat deze oplossing echt werkt. Daarom legt hij het raadsbesluit naast zich neer. De raad wilde een oplossing voor het einde van 2012, maar de wethouder wil eerst een proef met vijf tuinen. In de zomer van 2013 moet dan duidelijk zijn of het vermengen met rivierzand voldoende werkt. Dinsdag licht Rein van Moorselaar zijn besluit toe aan de bewoners van het bouwplan Molenhoeven-Hanenberg.

Wethouder Rein van Moorselaar over natte tuinen in Loosbroek op WanFM

Woningachterstand Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER – “Er is nog behoefte aan woningen in Heilaren-Noord”, dat zei wethouder Hans van der Pas in WanWeek op WanFM. Volgens de wethouder huisvesting heeft Heeswijk-Dinther nog een woningachterstand. Aan de Windberg worden 34 koopwoningen en 19 huurwoningen gebouwd in een fortachtig plan. Hoewel ook Bernheze gezien de woningmarkt in oktober gaat voorstellen de ontwikkelingen aan te passen is er volgens Van der Pas nog wel behoefte aan Heilaren Noord. Hij is dan ook blij met het nieuwbouwplan.

[audio:http://www.laatzemaarpraten.nl/site/wp-content/uploads/20120609heilarennoord.mp3|titles=Huisvestingswethouder Hans van der Pas over Heilaren Noord op WanFM]

Mooiland lanceert Buurtcultuurfonds

GRAVE – Woningcorporatie Mooiland heeft een buurtcultuurfonds opgericht. Hieruit worden projecten in wijken betaald, die de leefbaarheid verbeteren. Als voorbeeld noemt de corporatie de verbouwing van de kapel in Vorstenbosch tot sociaal-culturele ontmoetingsruimte. Het Buurtclultuurfonds Mooiland is mogelijk dankzij een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Mooiland stort hierin 30-duizendeuro voor dit en volgend jaar.

Annelieke Steenbergen van woningcorporatie Mooiland over het idee achter het Buurtcultuurfonds:
[audio:http://www.laatzemaarpraten.nl/site/wp-content/uploads/20120608Buurtcultuurfonds.mp3|titles=Annelieke Steenbergen (Mooiland) op WanFM]

Begin 2013 bouw Brouwershoeve

NISTELRODE – De bouw van de nieuwe Brouwershoeve in Nistelrode kan begin 2013 beginnen. Dat verwacht Marc van der Wielen, hij behartigt de belangen van zijn schoonvader en grondeigenaar Herman Hermans. De nieuwe Brouwershoeve bestaat uit een café en een restaurant met daarbij een binnenspeeltuin. Verder komen er 17 woningen, zes voor starters en zes studio’s voor minder dan 200.000 euro en vijf patiowoningen voor senioren van rond dit bedrag. Bij de woningen komen in elk geval voldoende parkeerplaatsen. Na overleg met omwonenden verwacht Van der Wielen géén bezwaren. De nieuwe Brouwershoeve wordt duidelijk iets anders dan het in 2005 afgebrande zalencentrum.

[audio:http://www.laatzemaarpraten.nl/site/wp-content/uploads/20120512brouwershoeve.mp3|titles=Marc van der Wielen namens schoonvader en grondeigenaar Herman Hermans]

Brouwershoeve wordt restaurant

NISTELRODE – De nieuwe Brouwershoeve in Nistelrode wordt een restaurant met negen kamers voor bed & breakfast. Het voormalige partycentrum brandde in mei 2005 tot de grond toe af. Sindsdien gaapt er een gat aan het Raadhuisplein in Nistelrode. Het gemeentebestuur van Bernheze werkt in principe mee met de plannen voor een hotel/restaurant met daarachter woningen. Wel moet eerst de bodem nog onderzocht worden. Het is onduidelijk of door de brand de grond verontreinigd is geraakt. De gemeente bekijkt of de parkeerdruk de plannen toelaat. Ze gebruikt hiervoor de resultaten van de te houden verkeerstelling.

[audio:http://www.laatzemaarpraten.nl/site/wp-content/uploads/20120330brouwershoeve.mp3|titles=Wethouder ruimte Hans van der Pas op Wan FM]