Verhuisplicht is non-discussie

Een burgemeester is de eerste burger van een gemeente. Deze hoort dus in de gemeente te wonen waar hij/zij de scepter zwaait. Verder zijn regels, regels en moet zeker een burgemeester zich daar aan houden. Hij is namelijk ook het hoofd van politie en heeft daarmee een voorbeeldfunctie.

Toch hoeft Marnix Bakermans wat mij betreft niet naar Landerd te verhuizen. En dat heeft niets met de afstand te maken. Hij woont inderdaad dichterbij het gemeentehuis in Zeeland dan de inwoners van Schaijk of Reek. En dat is trouwens niet op drie, maar 4,4 kilometer afstand. Ik vind verhuizen onzin aangezien onze gemeente toch niet toekomstbestendig is.

In een politiekklimaat waar een college een motie van afkeuring krijgt, terwijl alleen de burgemeester verantwoordelijk was voor de aanval op de persvrijheid, een gemeenteraad niet kritisch durft te opereren tijdens een raadsenquête en de ambtenaren de dienst uit maken in het gemeentehuis zal de provincie Brabant wel snel aansturen op het opheffing.

Ik vind het daarom ook stuitend dat de Commissaris van de Koningin op 27 september 2012 heeft gezinspeeld op de aanschaf van een ambtswoning. Deze zou “hier en daar echt weer ‘in’ zijn”, aldus Wim van de Donk. Alsof Landerd de afgelopen tijd al niet genoeg geld over de balk smijt. Ik heb het dan niet alleen over de dubbele publicatie van de gemeentepagina’s en het bijbehorende kort geding, maar ook de komst van het kindcentrum in Zeeland. Om nog maar te zwijgen over de financiële consequenties als het college van B&W wel gevolg had gegeven aan de motie van afkeuring vanwege die rel rond de gemeentepagina’s.

Ik snap dat Progressief Landerd van de verhuisplicht geen halszaak wil maken, want deze geldt in principe ook voor wethouders. Zo woont Hetty Tindermans nog altijd in Mierlo terwijl de VNG toch duidelijk stelt: “Een te benoemen wethouder hoeft niet uit de gemeente zelf te komen, maar zal zich vervolgens na benoeming wel daar moeten vestigen.” Dat raadslid van Progressief Landerd Jacques Pijnappels de nieuwe burgemeester dan toch aan diens verhuisplicht wil houden is opmerkelijk, tenzij dit alles te maken heeft met zijn afkomst. Pijnappels verkaste rond de vorige verkiezingen van Uden naar Zeeland. Zou hij dit daarom ook van Bakermans willen?

Het siert de RPP dat het de verhuisplicht nader wil onderzoeken, maar dat zie ik toch meer als onnodig geld uitgeven. Burgemeesters beklaagden zich in Binnenlands Bestuur van 20 februari 2009 over de verplichte verhuizing zonder dat het Rijk daarvoor iets geregeld heeft. Toch lijkt het mij dat een burgemeesterskandidaat hiervan op de hoogte is en dat deze door te solliciteren met een verhuizing instemt. Dit geldt dus ook voor Marnix Bakermans. Alleen zou hij wat mij betreft respijt moeten krijgen omdat de toekomst van Landerd onzeker is, ondanks de ambitie van het gemeentebestuur om zelfstandig te blijven, want ons college van B&W zit er de laatste tijd wel vaker langs.