Eerst aangifte dan berichten

20131108screenpageOB1Nagel mensen aan de schandpaal nog dat ze veroordeeld zijn. Deze tendens is in de media waarneembaar. Journalisten lijken zich aan geen enkele ethische norm meer te willen/hoeven houden. Zo publiceert Omroep Brabant zogenaamde WhatsApp-berichtjes van een docente van 29.

Het is een tot de verbeelding sprekend verhaal: een lerares die een leerling van 16 seksueel getinte berichtjes stuurt. De docente is hierom ontslagen. Haar werkgever, het dominee Pierson College heeft dat per brief kenbaar gemaakt aan de ouders. Toch is er nog geen aangifte gedaan.

“Waar rook is, is vuur” luidt het aloude adagium om maar allerlei geruchten te mogen verspreiden. Een pijnlijke misvatting, zoals de Deense film Jagten uit 2012 duidelijk aantoont. Media laten zich ook teveel meeslepen door de mening van de grote gemene deler of diegene die het hardst roept.

Toen ik nog voor Omroep Brabant werkte heb ik een aantal verhalen niet mogen maken. Mijn chef vroeg of er aangifte was gedaan en als dat niet het geval was moest ik de verhalen tot dat moment laten rusten. Belachelijk vond ik toen. Terecht zeg ik nu. Het forum van de regionale omroep laat zien waarom!

20131108screenpageOBOp het forum worden grote twijfels gezet bij het verhaal over de Bossche lerares die met leerlingen aan zou willen pappen. Volgens ‘Ja Duhhh’ zijn er wel 1000 manieren waarop een 16-jarige het kan laten doen overkomen dat zijn lerares zulke berichtjes heeft gestuurd.

Aangenomen wordt dat een school niet zomaar een docente ontslaat en de ouders op de hoogte stelt. Vroeger was in dit land iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen was. Momenteel moet iedereen zijn/haar onschuld aantonen. En het is makkelijker te bewijzen dat je iets wel hebt gedaan, dan dat je dat niet hebt.

De politie stelt dan weliswaar voldoende aanknopingspunten voor een onderzoek te hebben, maar daarmee is het strafbare feit nog niet bewezen. Immers uit dat onderzoek kan ook de onschuld van de 29-jarige lerares blijken.

20131108screenpageOB2Ik wil niet zo ver gaan dat Omroep Brabant zich schuldig maakt aan riooljournalistiek door aan deze zaak aandacht te schenken. Immers laat het aantal reacties zien hoe dit verhaal leeft. Daarbij is het de journalistieke taak om te melden wat er speelt als een schooldirectie zo’n brief laat uit gaan. Toch is het ook de taak om kanttekeningen te plaatsen en eventueel zelf onderzoek te doen.

Ik ben er daarom ook sterk een voorstander van dat Omroep Brabant met de leerlingen van de school heeft proberen te praten. Zij kunnen wellicht wat verduidelijking geven. Verder zou de omroep een ICT’er kunnen benaderen met de vraag hoe moeilijk het is om WhatsApp te ‘kraken’.

Ik heb de kanttekeningen geplaatst! Het is nu aan de regionale omroep om het uitzoekwerk te doen. Immers; ik ben slechts een media-adviseur & ethicus.