Geen cadeaus voor mijn zoontje

20141122sinterklaascadeauMijn zoontje is in tranen. Hij vreest geen cadeaus te krijgen van Sinterklaas. Hij vertelde over zijn angst na het zien van de intocht in Gouda. De reden van zijn angst is dat er bij ons geen stoomboot kan afmeren. Nu had ik, geheel in de lijn met het Sinterklaas Journaal, kunnen zeggen dat geen enkel kind een cadeautje krijgt aangezien de stoomboot weer terug is naar Spanje met de cadeaus nog aan boord, maar ik denk niet dat, dat geholpen zou hebben.Excellentie van Infrastructuur, mevrouw Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Uit hoofde van mijn zoontje van drie jaar oud schrijf ik u. Graag zou ik zien dat de Zuid-Willemsvaart, het kanaal van Helmond naar Den Bosch een extra aftakking krijgt bij Veghel, deze zou dan prima via Uden, Zeeland en Mill naar de Maas bij Cuijk kunnen voeren.

Mijn zoontje vreest de boot in te gaan met de Sinterklaascadeaus. Immers, deze zijn aan boord van pakjesboot 12. Daar ik, als vader, het moeilijk vind om met mijn verdrietige zoontje om te gaan, verzoek ik u om een passende oplossing. Een extra vaarweg leek mij een goed idee.

Mocht u problemen vrezen voor de waterstand, door zo’n extra vaargeul dan wil ik u er attent op maken dat mijn zoontje nu al sloten met tranen heeft gevuld. Daarbij valt het mij op dat onze kranen ook stelselmatig open blijven staan. Nee, mijn driejarige peuter wil niets aan het toeval overlaten.

Nu begrijp ik best dat het aanleggen van een nieuwe vaarweg een behoorlijk rigoureuze ingreep is, maar ik doe dit verzoek dan ook mede namens de andere kinderen uit Zeeland en die uit de buurdorpen Mill en Uden. Ik bedoel, u snapt toch ook wel dat over het ‘Defenise- of Peelkanaal’,  ‘De Leijgraaf’ en ‘De Raam’ geen stoomboten kunnen varen.

Ik zie de oplossing in een kanaal over het tracé van het Duitslijntje. U bent dan immers mooi van die eeuwig opdoemende discussie verlost, gevoerd door diegenen die deze spoorverbinding in oude eer en glorie willen herstellen. En mocht men dan toch personenvervoer over dit tracé willen dan is een passagiersboot of pond misschien een aardige optie.

Het is dus zeker geen weggespoeld geld, als u het kanaal laat aanleggen, zodat de stoomboot kan aan leggen in Zeeland. Daarbij een dorp met zo’n naam en dan niet eens een serieuze waterloop, dat bestaat toch niet. Of vindt u dat onze vijvers op het Melkpad wel toereikend zijn.

Inmiddels begint het water mij aan mijn lippen te staan. Excellentie, ik kom zo bij u terug, ik moet nu eerst even vragen of mijn zoontje de kranen uit zet. Denkt u ondertussen even constructief mee aan een oplossing, terwijl ik ook even in droge kleren schiet.

Excellentie, vergeet toch maar wat ik u heb gevraagd, want met alleen een nieuw kanaal zijn wij er niet. Ons huis blijkt ook geen schoorsteen te hebben. Ik ben benieuwd of de woonstichting daar open voor staat.

Dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Jolwin Dobbelsteen,
de vader van Lion.