Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis

Gemeentehuis ZeelandZEELAND – Zeeland dreigt zonder dorpshuis te komen zitten. Uit een onderzoek van de gemeente Landerd zou blijken dat er nauwelijks behoefte bestaat aan publieke accommodaties. Ik vrees dat deze conclusie wordt getrokken omdat verenigingen niet tegen elke prijs gebruik willen maken van een gemeenschappelijke accommodatie. Er zou dus gekeken moeten worden naar wat de huur van ruimte in een dorpshuis mag zijn.

Te makkelijk wordt er gedacht dat een deel van de exploitatie wel op te brengen is met horeca-inkomsten. Verenigingen met een eigen ruimte hebben hieruit namelijk zelf inkomsten, waardoor ze de contributie lager kunnen houden en andere kunnen bij een uitvoering gratis terecht in de horeca in ruil voor de drankomzet. Tegelijkertijd vragen de clubs dan nog een kleine entree om de kas te spekken. In een gemeenschapshuis zou een vereniging zowel huur moeten betalen als dat de horecaopbrengsten ten laste van het gemeenschapshuis worden gebracht. Een club is dan twee keer de klos.

Het is niet voor niets dat de toneeluitvoering van Excelsior, de muziekpresentatie van Leyenda en de pronkzitting van De Smouskes plaatshebben in de Heische Tip. Trouwens ook nog een gezelligere zaal dan die van De Garf. Nu moet van de gemeente alles naar De Morgenzon, maar het is afhankelijk van de zaalhuur of dat ooit gaat lukken.

Jeu de Boulesclub ‘Le Sud’ is ooit verkast van café ’t Zuid naar de Heemkundekring, Biljartclub Zeeland houdt huis in café ’t Oventje en waar trainen de Zeelandse dansmariekes? Alles draait om geld en een prachtig, nieuw dorpshuis is niet goedkoop en de huur daarmee ook niet.

Natuurlijk zijn het makkelijke sentimenten om te wijzen naar de faciliteiten in Schaijk en Reek, toch kijk ik liever naar praktische en betaalbare oplossingen. Na de herindeling van 2019 komt het gemeentehuis in Zeeland vrij. Deze staat op een centrale plek midden in het dorp, de ideale locatie voor een gemeenschapshuis. Daarbij is het pand al gemeentelijk eigendom. Na een verbouwing zou het gemeentehuis volgens mij prima dienst kunnen doen als gemeenschapshuis.

Het is alleen voor de tussenliggende tijd de vraag waar de clubs terechtkunnen die nu gebruik maken van De Garf en de Vlashoeve. Hiervoor is het ook van belang om te weten op welke termijn de Aldi wil uitbreiden en of ze dat inderdaad richting De Garf wil. Indien dat zo is, moeten we wachten met het slopen van De Vlashoeve.