Kijk naar de inhoud!

Toekomstvisie staat los van herindelingsvoorstel, zegt gemeente Landerd. De vormgeving is per toeval identiek!De gemeenteraad van Landerd is vanavond bijeen om te spreken over het raadsvoorstel om te komen tot een nieuwe gemeente met Uden en (een deel van) Bernheze. De verbindende factor zou natuurgebied de Maashorst zijn. Een prachtig raadsvoorstel ligt voor. Alleen het gaat niet om de vormgeving, maar de inhoud; toch?!

Geachte voorzitter,

Het is vandaag de uitdagende taak van uw raad om een besluit te nemen waarmee de raadsleden over hun schaduw heen besturen.

Voor ligt een prachtig uitgewerkt voorstel van het college. En bij een eerste indruk gaan we allemaal op de verpakking af.

Ik hoop dat iedereen ook kennis heeft genomen van de inhoud. Het raadsvoorstel staat vol aannames zonder feitelijke onderbouwing.

Er wordt gegoocheld met cijfers over bevolkingsaantallen, werkeloosheid en werkgelegenheid. Alleen als ook door Bernheze & Uden dit voorstel precies zo wordt omarmd klopt de onderbouwing.

Het college stelt te handelen vanuit eigen kracht en gelijkwaardigheid.

En het is waar dat Landerd nu een prima gemeente is met in verhouding lage lasten voor haar inwoners en een goede dienstverlening, maar is dit ook houdbaar in de nabije toekomst?

De voorgestelde gemeente Maashorst zou ontstaan op basis van gelijkwaardigheid. Ook dit is een aanname. In een gemeente heeft doorgaans de grootste kern de leidende rol. Daar staan de bedrijven en zitten de winkels.

Sterker nog: juist die voortrekkende rol heeft zo’n 24 jaar geleden tot het ontstaan van Landerd geleid. Zeeland zocht gelijkwaardigheid bij Schaijk en Reek. En deze weeffout heeft gezorgd voor de discussie die hier vanavond moet worden gevoerd.

Oss is goed voor haar kernen, schrijft het college tegelijkertijd in haar voorstel. Uit gespreken met dorpsraden en politieke partijen in de gemeente Oss blijkt dit inderdaad zo te zijn.

De vrees om de 24e en 25e kern in Oss te worden is ongegronde bangmakerij, die uit de lucht komt vallen. Juist in Oss is de kernenpartij VDG, oftewel Voor De Gemeenschap de grootste politieke partij. Een aansluiting van Landerd of Schaijk en Reek bij Oss zou juist een verdere versterking van het platteland in de gemeente Oss betekenen.

Een gemeente Maashorst met Bernheze (of een deel daarvan), Oss & Landerd is net zo goed verdedigbaar als zo’n gemeente met Uden, want dat er ten noorden van Meierijstad en ten westen van Oss iets moet gebeuren staat buiten kijf.

Voorzitter, het is al met al een keuze die uw raad moet maken.

De raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers die de verstandige afwegingen moeten maken voor hun achterban. En zeker ook voor hen die de gevolgen wellicht minder goed kunnen overzien.

Als inwoner van Zeeland beschouw ik Uden als mijn natuurlijke buur, maar in bestuurlijk opzicht heb ik geen hoge pet van ze op. Ik ben blij niet in de schoenen van de raadsleden te staan.

Ik wens hen alle wijsheid toe en wil ze tot slot dit nog meegeven: “neem een beslissing waarmee u niet alleen uzelf in de spiegel, maar ook uw achterban aan kunt blijven kijken.”

En weet dat hulp vragen van die achterban middels een referendum of enquête geen schande is. Ook al gaat De Morgenzon straks gewoon weer op.

Dank u wel voorzitter voor de geboden ruimte.

Jolwin Dobbelsteen, Zeeland (op persoonlijke titel)