Maashorstgemeente zorgt voor evenwicht

meermaashorstHet vormen van een nieuwe gemeente moet niet een uitvloeisel zijn van een politiekidee, maar een wens vanuit de samenleving. Ondernemers, instellingen, verenigingen en inwoners moeten zich kunnen herkennen in het verleggen van de grenzen, zodat er een nieuwe eenheid ontstaat. De Maashorst kan een verbindende factor zijn tussen Uden, Landerd & Bernheze.

Politiek gezien is er vooral vanuit Bernheze nog geen ‘gevoel’ bij een Maashorstgemeente. Toch zie je vanuit het bedrijfsleven initiatieven ontstaan onder de vlag van De Maashorst. Het gaat hier zowel om bedrijven in Landerd en Uden als in Bernheze. Een voorbeeld hiervan is de toeristische krant Meer Maashorst. En natuurlijk is het doel van het bedrijfsleven om geld te verdienen, maar juist omdat ondernemers daarvoor kansen zien in relatie tot De Maashorst geeft aan dat er een voedingsbodem is en waarom zou die zich beperken tot slim ondernemerschap?

Bernheze, Landerd en Uden moeten kijken wat hen bindt. Verblijven en recreëren in het groen is het unieke karakter dat terugkomt in de drie gemeenten. Oss kenmerkt zich vooral als de moderne industriestad en voeding & logistiek is kenmerkend voor Meierijstad. Tussen beide gemeenten ligt De Maashorst, een gebied voor natuur, recreatie, winkelen en zorg. De Maashorstgemeente kan zich hierop onderscheiden van Oss en Meierijstad. Tegelijkertijd is er ook nog een verbindend element tussen deze drie gemeenten, namelijk de landbouw en veehouderij.

BDkaartjeregioSchaalvergroting is aan de orde in Noordoost-Brabant. Oss is de laatste jaren gegroeid tot een gemeente met negentigduizend inwoners. Meierijstad kent bij de start op 1 januari 2017 rond de tachtigduizend inwoners en de potentiële gemeente Land van Cuijk, waar nu aan gewerkt wordt, zou op dit moment ruim achtentachtigduizend inwoners tellen. Tussen deze gemeenten misstaat een Maashorstgemeente met  86.450 inwoners niet. Zo’n gemeente zou in evenwicht met de omliggende gemeenten kunnen functioneren.

Heeswijk-Dinther heeft niets met Reek en Odiliapeel niets met Heesch. Zit Nistelrode wel op Schaijk te wachten of Volkel op Loosbroek? De eigenheid van de kernen verandert niet als een gemeente wordt samengevoegd. Dat hebben de herindelingen uit het verleden wel aangetoond. Daarnaast is het de vraag of inwoners nog wel een gevoel hebben bij een gemeente. Als de dienstverlening maar niet te ver van de burger afstaat. En juist daarom zou het mooi zijn als De Maashorstgemeente er komt; een gemeente die groot genoeg is om haar taken aan te kunnen en klein genoeg om in contact te staan met haar burgers.

Tot voor kort was Zeeland en ’t Oventje naar Uden en Schaijk en Reek naar Oss gevoelsmatig het meest logisch geweest. Voor Bernheze geldt: Heesch is meer op Oss georiënteerd en Nistelrode en Vorstenbosch op Uden, net als dat Heeswijk-Dinther en Loosbroek zich prettiger voelen bij Meierijstad. Alleen als de toekomst zo wordt ingericht ontstaat er een hele scheve verhouding in de regio. Uden zou nog steeds te klein zijn en een opschaling met Meierijstad een logisch gevolg. Naast dat dit voor een langgerekte gemeente zorgt, ontstaat een situatie waarin een stad zonder een echt stedelijke kern meer inwoners telt dan steden als Oss en Helmond. Voor regionaal evenwicht is De Maashorstgemeente de beste optie.