Onvrede over voorgenomen omroep fusies

OSS / UDEN – Met grote vrees wordt in Oost-Brabant gekeken naar de voorgenomen opschaling van lokale omroepen. Het Brabants Dagblad zou zelfs Maasland FM/Dtv in Oss opzetten tegen SkyLine RTV in Uden, dat vindt althans directeur Eric Horvath. Volgens hem wordt zijn omroep in de regionale krant weggezet als een bedrijf dat andere stations opslokt. Tegelijkertijd geeft die krant ook aan dat er in Oss een enorm professionele organisatie staat.

Die is er natuurlijk niet zonder slag of stoot gekomen. Het is niet voor niets dat er in Ravenstein nog altijd het zelfstandige Omroep Walraven opereert. Bij Maasland FM/Dtv is er niet voor iedereen ruimte. De omroep stelt eisen aan vrijwilligers. Die eisen hebben te maken met kwaliteit, continuïteit en het vermogen te leren van je fouten. Inderdaad het is een professionele organisatie.

Toch vraag ik me af of heel Oost-Brabant nu meteen over moet gaan op één streekomroep. Volgens Eric Horvath gaan de plannen van de OLON (organisatie voor lokale omroepen) hier wel van uit. Plannen waar hij zelf overigens aan mee heeft gewerkt. Plannen die ook sterk het karakter hebben van de wensen van de opstellers ervan. Slecht? Nee, zolang ook aan de andere randvoorwaarden wordt voldaan: een goede financiering, bedrijfsvoering en beschermende regels. Nu zijn omroepen te veel overgeleverd aan de willekeur van de politiek en de economische ontwikkelingen.

Ik schreef eerder al: Olon wil te snel, te groot!

Nu weet het Brabants Dagblad: ‘Weerstand tegen plannen voor streekomroep Oss, Uden en Veghel

Dit tot grote ergernis van directeur Eric Horvath van Maasland FM/Dtv in Oss.

Voor de journalistieke werkgelegenheid en een gedegen berichtgeving, niet alleen op papier, maar ook via radio, televisie en internet is een streekomroep van een behoorlijke omvang absoluut wenselijk. Wel dient het personeel daar dan ook naar betaald te worden! Zie: Politieke willekeur subsidiëring omroepen.

Ik hoop wel dat als de schaal van de omroepen vergroot wordt de afstand tot de kijker-luisteraar niet te groot wordt, zoals eerder gebeurde toen Omroep Brabant het editiestelsel losliet. Voor het in standhouden van hobbywerkplaatsen zonder kwaliteit ben ik in elk geval niet. Wel vind ik dat lokale omroepen ook kweekvijvers voor talent moeten kunnen zijn. Dat betekent dus dat er geleerd moet kunnen worden. En dat gebeurt met vallen en opstaan.

Ben benieuwd wie er allemaal over mijn mening heen zullen vallen! 😉

2 thoughts on “Onvrede over voorgenomen omroep fusies

  1. Wat ik in het verhaal mis, is dat maaslsnd niet wil samenwerken maar alles op zijn manier wil doen. Met hoofdzakelijk een raamprogramma a la Sky Radio. Die is er toch al? Daarnaast korte regionale nieuwsberichten in voorgeprogrammeerde stukjes. In dit geheel (bijna) geen radio makers met liefde voor muziek, nieuwe talentvolle mensen met een eigen kijk op radio!

  2. Jolwin,

    prima stuk. Over de OLON-plannen het volgende. De suggestie dat alleen de wens van de plannenmakers centraal stond klopt niet. De plannen zijn zijn de afgelopen 3 jaren door 4 of 5 ALV’s aangenomen (in bijna alle gevallen met unanimiteit). Zoals je weet is de OLON een vereniging en daarin hebben de leden het beslissende woord, waarbij alle 280 leden evenveel stemrecht hebben. Maar dan moet je als omroep wel bij die ALV’s vertegenwoordigd zijn en meedoen in het voortraject. Dat een stevige sectorverandering onontkoombaar is, blijkt wel uit de deplorabele toestand van het gros van de omroepen. Met goed bedoeld en enthousiast amateurisme valt simpelweg niet te leveren wat de partijen (o.a. burgers, adverteerders, gemeenten, kabelaars en andere distributeurs) van ons verwachten. Bij hoeveel lokale omroepen is de subsidie structureel goed geregeld? Hoeveel lokale omroepen bereiken minstens even veel burgers als de sterk in oplage afgenomen regionale kranten? Hoeveel lokale omroepen worden pas sinds kort digitaal doorgegeven of wachten daar nog zelfs op? En dat in een tijd waarin de (digitale) kabel alweer achterhaald lijkt te zijn.
    Wat me opvalt in de discussie over dit onderwerp is dat de tegenstanders meteen het argument van stal halen, dat streekomroepen automatisch verlies aan identiteit betekenen en dat -natuurlijk, cynisch bedoeld- alle vrijwilligers weg moeten. Ik zie geen feiten, die deze argumentatie staven. Ook de grotere streekomroepen zullen niet over budgetten beschikken, die het mogelijk maken om alleen met betaalde krachten te werken. En ook streekomroepen zullen voor elk onderdeel van hun streek een ‘Lokaal Toereikend Media-aanbod’ moeten leveren. Anders vervalt het recht op subsidie en in het uiterste geval hun zendmachtiging.
    Bertie Roovers merkt op dat lokale omroepen kweekvijvers van talent zijn. Helemaal mee eens. Zo zijn vele landelijk en regionaal werkende programmamakers bij ons begonnen. De cameraman van het RTL Nieuws in New York bijvoorbeeld. Of Mattie, die bij Q-Music te horen is. Ook Domien heeft bij ons in zijn vrijwilligerstijdperk gedraaid.
    Dat we niet willen samenwerken is flauwekul. Er komen hier bijna wekelijks omroepen over de vloer, die hier kennis komen halen. Ook op technisch gebied ondersteunen we omroepen uit diverse hoeken van het land. Waar we wel voor staan is een bepaalde visie. En die houdt in dat we geen open kanaal zijn, waarop iedereen zijn ding kan doen. Dus geen apart tv-programma voor bijvoorbeeld Ravenstein (8000 inwoners), maar ook niet voor de Osse wijk Ruwaard (12.000 inwoners). We leveren een coherent product en -in alle onbescheidenheid- redelijk succesvol. Zeker als je ziet met welke middelen we het moeten doen. Dat laat onverlet dat er ook bij ons nog veel te winnen valt. Vandaar dat we hartstochtelijk voorstander zijn van de vorming van streekomroepen.

Reacties zijn gesloten.